Regulamin sklepu SMS GhostZone.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy SMS GhostZone.pl (dalej zwany "Sklepem") prowadzony jest przez stronę GhostZone.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w Sklepie oraz prawa i obowiązki Klientów.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż usług SMS.

§2. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą systemu zamówień dostępnego na stronie internetowej.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości technicznych bądź braku dostępności usługi.

§3. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
 2. Klient ma możliwość wyboru jednej z dostępnych form płatności podczas składania zamówienia.

§4. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług zakupionych w Sklepie można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub poprzez forum GhostZone.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane kontaktowe Klienta tzn. Nick, numer telefonu, opis problemu.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji jeśli gracz złamał regulamin panujący na serwerze.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych jest GhostZone.pl.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, za zgodą Klienta.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Data opracowania regulaminu: 08.02.2024

Administracja GhostZone.pl